Bli abonnent

SPOR kommer ut to ganger pr. år og utgis av Museumsforlaget og institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Et årsabonnement (2 nummer) koster kr 200.

Enkelthefter koster kr 100.

Bestilling av abonnement eller enkelthefter sendes til post@museumsforlaget.no